Kokeet

Yhdistys järjestää pelastuskoirakoille Suomen Pelastuskoiraliiton alaisia kokeita, joissa koirakot todentavat tasonsa. Kokeita järjestetään eri lajeissa ja eri tasoilla. Suomen Pelastuskoiraliiton kokeet eivät ole kilpailuja eikä niissä jaeta palkintoja.

Hakukokeissa koirakot etsivät kadonneita annetulta alueelta tietyssä ajassa ilmassa liikkuvaa hajua hyväksikäyttäen. Jälkikokeessa koirakko jäljestää ihmisen kävelemän jäljen maahan jääneen hajun perusteella. Kokeista järjestetään sekä perus- että loppukokeet ja tämän jälkeen koirakko suorittaa lajista taidontarkastuksen. Lisätietoa kokeista ja koesäännöt löytyy Pelastuskoiraliiton sivuilta kohdasta ”koesäännöt”.

Lajikokeiden lisäksi koirakon on suoritettava Virta-käyttöönottotarkastus. Virta on laadittu yhteistyössä poliisiviranomaisen kanssa ja se toimii ikään kuin näyttökokeena koirakolle ennen pääsyä oikeisiin etsintöihin. Lisätietoa Virta-käyttöönottotarkastuksista löytyy Suomen Pelastuskoiraliiton ja Suomen Palveluskoiraliiton ylläpitämiltä Virkku-sivuilta.

Hälytysryhmään päästäkseen koirakon täytyy suorittaa seuraavat kokeet

  1. Peruskoe hausta ja jäljeltä (1.1.2018 voimaan tullut ns. ”kahden lajin sääntö” eli koirakon täytyy suorittaa vähintään peruskoe molemmista lajeista)
  2. Loppukoe joko hausta tai jäljeltä
  3. Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus viranomaiskäyttöön (1.1.2014 jälkeen hälytysryhmään liittyneiltä koirakoilta)
  4. Taidontarkistuskoe vähintään kahden vuoden välein sekä hausta että jäljeltä

Lisäksi yhdistyksen ryhmänjohtajat ovat päättäneet, että ennen vuotta 2014 hälytysryhmään nousseet ns. yhden lajin koirakot suorittavat yhdistyksen oman jäljennostokokeen vähintään joka toinen vuosi.

TSE:n järjestämät kokeet vuonna 2020 (ilmoittautumisohjeet löytyvät Suomen Pelastuskoiraliiton sivuilta). Valitettavasti koronarajoitusten vuoksi huhti- ja toukokuun kokeet jouduttiin perumaan.

3.4. Hakuloppu ja -taidontarkistus (pimeäkoe) PERUTTU
4.4. Haku- ja jälkiperus (päiväkoe), jälkiloppu ja -taidontarkistus (pimeäkoe) PERUTTU
10.4. Haku- ja jälkiperus, jälkitaidontarkistus (päiväkoe) PERUTTU
2.5. Haku- ja jälkiloppu (pimeäkoe) PERUTTU
3.5. Jälkiperus (päiväkoe) PERUTTU

6.6. Jälkiperus (päiväkoe)
16.8. Jälkiperus (päiväkoe)
28.8. Hakuloppu ja -taidontarkistus (pimeäkoe)
29.8. Hakuperus ja -taidontarkistus (päiväkoe)
5.9. Jälkiloppu (pimeäkoe)
3.10. Jälkiperus (päiväkoe)
14.11. Jälkiloppu (pimeäkoe)
15.11. Hakuperus (päiväkoe)

Koetulokset löytyvät Suomen Pelastuskoiraliiton sivuilta kohdasta ”koetulokset

Back to top