Hälytysryhmän toiminta

Hälytysryhmämme toiminta-ajatus

Yhdistyksemme kantava ajatus on se, että kaikki aktiiviset jäsenemme kuuluvat myös hälytysryhmään. Kannustamme uutta jäsentä käymään tarvittavat kurssit ja liittymään hälytysryhmään hyvin pian tultuaan hyväksytyksi jäseneksi yhdistykseemme. Uudet jäsenet toimivat hälytysryhmässä ensin harjoittelijoina ja ovat koirapartiossa oppimassa toiminnasta. Tällaisessa koirapartiossa on aina myös kokenut suunnistaja, jotta harjoittelija voi keskittyä rauhassa hänelle uusiin asioihin etsinnän aikana. Oikeat etsinnät tuovat harjoittelijalle tärkeää kokemusta siitä mitä taitoja pelastuskoiralta etsinnöissä vaaditaan ja mitä kaikkea pelastuskoiratoiminta pitää sisällään tositilanteissa.

Koulutusvaatimukset ihmiselle ja koiralle

Hälytysryhmässämme toimii siis sekä ihmisiä että koiria. Hälytysryhmään päästäkseen ihmisen tulee täyttää seuraavat kriteerit:

  1. Etsintäkurssi tai vastaavat tiedot
  2. Ensiapu 1 -kurssi tai vastaavat tiedot
  3. Viestintävälineiden käyttötaito
  4. Suunnistustaito
  5. Hyvä fyysinen ja henkinen kunto

Hälytysryhmään päästäkseen koirakon täytyy suorittaa seuraavat kokeet

  1. Peruskoe hausta ja jäljeltä
  2. Loppukoe joko hausta tai jäljeltä
  3. ”Virta” -pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus viranomaiskäyttöön
  4. Taidontarkistuskoe vähintään kahden vuoden välein sekä hausta että jäljeltä (”päälajista” loppukokeen taidontarkistus ja ”sivulajista” vähintään peruskokeen taidontarkistus)

Lisäksi yhdistyksen ryhmänjohtajat ovat päättäneet, että ennen vuotta 2014 hälytysryhmään nousseet ns. yhden lajin koirakot suorittavat yhdistyksen oman jäljennostokokeen vähintään joka toinen vuosi.

Hälytysryhmän toiminta

Hälytysryhmällä on yhteisharjoitukset noin kymmenen kertaa vuodessa, yleensä kuukauden 25.päivä. Yhdistyksen hälyharjoituksiin saa aina osallistua kaikki yhdistyksen jäsenet sekä koirista ne, jotka ovat hälytysryhmässä tai ovat suorittaneet hälytysryhmään tarvittavat kokeet lukuunottamatta Virtaa. Hälytysryhmän harjoituksissa mallinnetaan etsintätilanteita, jotta hälytysryhmän koirat ja uudet nousukkaat saavat hyvää oppia ja kokemusta todenmukaisista tilanteista. Harjoituksia pidetään tasaisesti sekä maastossa, taajamissa että rakennuksissa.

Hälytysryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa kouluttautumaan etsintään liittyvissä asioissa. Lisäksi yhdistyksessä järjestetään myös erillisiä koulutuksia.

Hälytysryhmän jäseniltä vaaditaan 50% osallistumisvelvollisuus sekä hälytysryhmän harjoituksiin että kokouksiin.

Back to top